Opsporen lekkage perslucht loont

Rondlopend in een productiehal beleef je een indrukwekkende kluwen van geluid. Tegenwoordig netjes binnen de normen en je kunt jezelf goed verstaanbaar maken. Tussen al die geluiden is het gebruik van perslucht het meest herkenbaar. Daar waar het wordt veroorzaakt door schakelende ventielen, dringt het beste tot je door. Minder of mogelijk niet hoorbaar is zijn de lekkages, veroorzaakt door minieme gaatjes, slecht afgetapete koppelingen of scheurtjes in slangen.

Als je vraagt hoeveel perslucht er wordt gebruikt, gaat de verkregen informatie niet veel verder dan de geïnstalleerde opbrengst van de compressoren. Maar hoeveel er wordt afgenomen en hoeveel daarvan weglekt, is bijna nooit bekend.

Robe automatisering

Perslucht is niet gratis

Lucht is gratis, maar perslucht kost ongeveer € 0,04/m³. Dat lijkt niet veel, maar kleine lekkages, bijvoorbeeld samen 3 mm², kosten jaarlijks toch zo’n € 10.000,-. Dat komt ook omdat het rendement van compressoren erg laag (< 8%) is. Verder verbruikt produceren erg veel perslucht en dat maakt perslucht de duurste energievorm.

Het meten van het verbruik door het plaatsen van flowmeters geeft helderheid. Direct achter de compressorruimte geeft een totaalbeeld, maar beter is het om (ook) per machine/lijn te meten. Dat resulteert in vergelijkingscijfers, waardoor per machine zichtbaar wordt wat het ‘verlies’ is. En nog mooier: wanneer de machine/lijn stil staat, is goed te zien of en vooral waar er lekkages zijn. Ook het totaal verlies van het bedrijf kan in kaart worden gebracht. Een eenvoudige en goedkope investering die zich heel snel terugverdient.