Inzage machinepark

Het Robe Smart Industry 4.0 concept biedt direct inzage in uw machinepark. Met dit concept wordt interessante data van de productiviteit van uw machines uitgelezen. Deze data lezen we uit en we gebruiken dit om er analyses van te maken. De analyses maken het mogelijk om de productie van uw machines te verhogen. Naast een hogere productiviteit is een verduurzaming van de productie mogelijk.

online stroommeting
online stroommeting

Verduurzaming productie

Duurzaam produceren is beter voor het milieu en resulteert in veel lagere productiekosten. Om duurzamer te kunnen produceren (dus minder energie te verbruiken), is inzage in het energieverbruik vereist. Weet u al hoeveel energie de totale productie verbruikt? En hoeveel dat is per machine of per x aantal producten? Verduurzamen van het productieproces kan alleen als u antwoord heeft op deze vragen. Vooral de laatste vraag is van belang. Het concept van Robe biedt inzage in het energieverbruik per x aantal producten. Hiermee brengen we verspilling in kaart.

De meest gebruikte energiedragers zijn elektriciteit of perslucht. Deze lichten we beiden toe.

Verbruik elektriciteit

Afhankelijk van de afspraken met uw energieleverancier betaalt u ongeveer € 0,20 per kWh. Om inzicht te krijgen in het totale elektriciteitsverbruik van uw machinepark is het goed om te weten hoeveel kWh de totale machine verbruikt. Zeker omdat machines niet alleen tijdens productie, maar ook in standby-modus elektriciteit verbruiken. Ook grote energiegebruikers dienen meegenomen te worden in de analyse. Denk aan verwarmingselementen, koelers of infrarood lampen.

inzage machinepark
Stroomgebruik machinepark

Verbruik perslucht

Perslucht is de duurste energievorm. Dit komt door lekkages, een laag rendement en een hoog verbruik tijdens de productie. De kosten van perslucht bedragen ongeveer € 0,04/m³. Dit bedrag lijkt klein, maar kan jaarlijks – door lekkages – oplopen tot wel € 10,000,-.

Verbeteren? Eerst meten

Uit het verbruik blijkt dat het kostentechnisch zeer interessant is om energieverliezen te beperken. Om duurzamer te kunnen produceren, moet eerst het huidige verbruik in kaart worden gebracht. Kortom: Verbeteren? Eerst meten.

Voor een goede analyse meten we vijf zaken:

  1. Het aantal producten
  2. Machine on/off
  3. Productie on/off
  4. Verbruik elektriciteit
  5. Verbruik perslucht

Machinepark beheer software

Robe Automatisering heeft een compleet en veilig systeem ontwikkeld om te kunnen meten. Om volledige inzage in uw machinepark te bieden, doorlopen we vijf stappen. Allereerst plaatsen de specialisten van Robe de machinepark beheer software op uw machine. Indien gewenst kan uw TD hierbij zijn. Vervolgens worden bestaande sensoren/signalen gekoppeld aan de software. Het uitlezen van de data kan nu van start gaan!

Via een gepersonaliseerd dashboard krijgt u direct inzage in uw machinepark. In grafieken en graphics staat het energieverbruik weergegeven. Het dashboard is 24/7 te raadplegen via smartphone, laptop en pc. Op basis van deze data maken we een analyse met heldere doelen, richtlijnen en mogelijkheden voor het verduurzamen van uw productie.

Meer weten over de inzage in uw machinepark?

De specialisten van Robe komen de software voor het machinepark beheer graag bij u demonstreren! Vraag hier een adviesgesprek aan.