Koninklijke Van der Most

Waar en wat?

Koninklijke Van der Most is een grafisch producent met een uitgebreid machinepark, waaronder een druklijn Vision 10 kleur. Deze lijn is verregaand geautomatiseerd, maar communiceert geen data via internet.

Wij bedanken het bedrijf Van der Most voor de openheid en voor het mogen gebruiken van de resultaten.

De vraag

De behoefte van het bedrijf was om tegen lagere energiekosten te produceren en de productiviteit te verhogen.

In de loop der jaren waren gewoontes en werkwijze ingesleten, wat bij veel bedrijven voorkomt. Van der Most is een innovatief bedrijf, die graag kritisch blijft kijken naar mogelijke verbeteringen. Om een goede analyse te kunnen maken, moet data worden verzameld. Het Robe Smart Industry 4.0 concept is uitermate geschikt om juist in deze en vergelijkbare lijnen in te bouwen.

Metingen

De volgende metingen zijn online op de website geplaatst:

Met de stroommeting van de UV-lampen is uiteraard het verbruik in kWh te meten, maar ook status van de lijn (stand-by of in Productie). In een grafiek wordt het stroomverbruik van de lampen afgezet tegen de tijd.

Resultaten en conclusies

machinedata analyse

Bovenstaande grafiek is van 19 november 2019 en representatief voor de shifts in het najaar. Samen met het bedrijf zijn de resultaten doorgenomen. In het oog springende resultaten en conclusies:

Resultaten

Zonder ingewikkelde verbeterprogramma’s is door bewustwording en aandacht veel gewonnen.

Zie hier de grafiek van 26 mei 2020.

data analyse druklijn

Resultaten en conclusies: