Machinepark moderniseren)

Moderniseren van het machinepark, oftewel een machinepark volgens Industry 4.0, gaat al gauw gepaard met grote investeringen in nieuwe machines. Maar dat hoeft niet. Met Robe Automatisering kunt u uw huidige machinepark met lage investeringen laten toetreden tot Industry 4.0.

Industry 4.0 refereert naar de 4de industriële revolutie. Dit is de volgende stap na de digitalisering van de productieprocessen. Alle systemen zijn met elkaar verbonden en communiceren met elkaar. In de toekomst worden fabrieken heuse ‘Smart Factories’, met ‘Smart Products’. Industry 4.0 stelt bedrijven in staat efficiënter te produceren, wat dan weer resulteert in een verhoogde concurrentiepositie. Concreet is Industry 4.0 onderverdeeld in 4 grote pijlers:

  1. The Internet of Things (and services)
  2. Big Data
  3. Intelligente machines
  4. Analyse

De vier pijlers van Industry 4.0

1. The Internet of Things

The Internet of Things is niets nieuws. Elke dag worden er nieuwe dingen met elkaar verbonden: alles vanaf uw thermostaat tot de parkeermeter in de straat zijn aangesloten op het internet. Uw thermostaat laat u weten dat het 16°C is in uw huis wanneer u op het werk bent en u kan op afstand beslissen om de temperatuur te verhogen.

2. Big Data

Wanneer we dit doortrekken naar de productiewereld, zien we dat er een sterke groei is van apparaten met een IP-adres. Wanneer er dan ook nog sensoren, actuatoren of camera’s worden aangesloten, zorgt dit voor een reusachtige hoeveelheid aan data. Data die nooit eerder toegankelijk was, en die een ongelofelijke waarde bezit.

3. Intelligente machines

Dankzij deze intelligente machines die verbonden zijn via The Internet of Things wordt een cyber-achtige productie gecreëerd, waarbij het gehele productieproces in real time (op)gevolgd kan worden.

Doordat de productie beter gemonitord wordt en veel flexibeler is, kunnen organisaties productiever produceren en kosten besparen door een efficiënter energiebeheer van hun productieapparaat. Bij een storing zorgt het systeem dat de locatie en het probleem snel duidelijk wordt. Verder kunnen verantwoordelijken zelf via foto’s of opmerkingen gemakkelijk op afstand beslissen wat de beste oplossing is. Het systeem geeft ook aan hoe de problemen vermeden kunnen worden in de toekomst en kan op basis van verzamelde gegevens zelfs voorspellen wanneer een nieuw probleem zich zal voordoen. Standtijden en slijtage worden zichtbaar gemaakt.

4. Analyse

Het bewaren en analyseren van de data en de diverse communicatiemogelijkheden kunnen enkel mogelijk gemaakt worden dankzij de implementatie van ‘The Internet of Things & Services’, waarbij alle gegevens bewaard worden in een beveiligd centraal systeem. Op die manier verschuift de focus van data die overal opgeslagen is naar bruikbare data die overal en altijd geraadpleegd kan worden.
Doordat alle gegevens centraal zijn opgeslagen en gekoppeld worden biedt dit allerhande mogelijkheden voor het management. Niet alleen hebben zij een duidelijk overzicht van alle onderdelen van hun organisatie, maar zij kunnen dankzij de real-time analyse veel sneller beslissingen nemen. Dit maakt hun organisatie competitiever. Het systeem kan zelfs op basis van deze data voorspellingen doen naar de toekomst, wat alweer een strategisch voordeel oplevert.

Gratis factory walkthrough
Hoe verbeter ik mijn productieproces?
We willen het graag demonstreren

Robe Smart Industry 4.0 concept

Moderniseren, verzamelen en analyseren van data begint met het meten van productie. Kortom:

Verbeteren? Eerst meten

Dat kan niet bij elke machine, omdat niet alle automatisering geschikt is om te meten. Robe Automatisering voegt eenvoudig en tegen lage kosten de benodigde automatisering toe. Zo treedt uw machinepark toe tot Industry 4.0

Belangrijk advies van Robe Automatisering:

Op deze wijze blijft het overzichtelijk en is er eenvoudig draagvlak te verkrijgen. Om uw machinepark toe te laten treden tot Industry 4.0, doorlopen wij 5 stappen.

Modernisering in 5 stappen

1. WebIO plaatsing

Specialisten van Robe Automatisering installeren de besturing en de router op uw machine, al dan niet onder begeleiding van uw TD. Installatie kost een paar uur en kan worden ingepland tijdens productiestop. De specialisten brengen de verbinding met de server tot stand, beveiligd en onafhankelijk van uw eigen netwerk.

Uw machine treedt toe tot Industry 4.0, ook wel aangeduid als Smart Industry.

2. Uitlezen data

Om de juiste data te verzamelen worden bestaande sensoren/signalen gekoppeld aan de besturing van Robe. Ook plaatst de specialist van Robe automatisering nieuwe sensoren in overleg met u. Niet te veel, voldoende om uw gewenste analyse te ondersteunen.

De werking wordt uitgebreid getest om verstoringen in uw huidige proces te voorkomen. De specialist van Robe Automatisering kalibreert de sensoren met professionele apparatuur.

3. Online monitoring

De data staat overzichtelijk in grafieken en graphics in de door u gekozen online vormgeving.

Afwijkingen van de standaard zijn direct zichtbaar en (ver)storingen kunnen worden gemeld via SMS en/of mail aan de verantwoordelijken.

4. Data-analyse

Behalve dat u online actueel inzicht heeft in de variabelen en afwijkingen ontvangt u van Robe automatisering een week-, maand- en/of kwartaalrapportage. Met tabellen en grafieken. In de vormgeving en met een inhoud die u zelf wenst. Onze specialisten kunnen u bij de keuze adviseren.

Niet overladen met een wirwar aan gegevens, maar precies voldoende om een heldere analyse te maken. En uiteraard flexibel aanpasbaar, wanneer de situatie dat vraagt.

 

5. Optimalisatie

Goed gekozen data leidt tot bewustwording, de belangrijkste voorwaarde voor verbetering. Heldere doelen stellen, richtlijnen en een planning meegeven na een grondige analyse van de mogelijkheden verbetert de productiviteit. Niet te hoogdravend, eenvoudige acties, kleine stapjes. Het laaghangend fruit als eerste, dat motiveert. De specialisten van Robe Automatisering kunnen u daarbij ondersteunen, zowel bij de data-analyse, als bij mogelijke oplossingen, vormgegeven in een overzichtelijke actielijst.

Meer informatie over hogere productiviteit?

Wilt u advies over het verhogen van de productiviteit van uw machinepark? Of heeft u andere vragen, zoals over de automatisering en applicatie? Neem dan gerust contact op via +31 (0)6 - 12797751 of info@robe-automatisering.nl.

U kunt ook direct gebruik maken van onderstaand contactformulier, zodat wij contact met u kunnen opnemen: